top of page

Berit Børte

bio

Erfaring og kompetanse omfatter bærekraftig byplanlegging, samferdselsplanlegging, organisasjons- og ledelsesutvikling og urban dyrking  basert på permakulturprinsippene. Jeg er opptatt av mangfold og inkludering og å få til gode samarbeidsprosesser basert på tillit og eierskap. Noen prosjekter:

 

Prosjektleder for å utrede El-infrastruktur og planprosess buss og båt for Ruter. Et samarbeidsprosjekt med Rejlers Norge, Asplan Viak, MMW og Grid.

InterCity prosjektet i Jernbaneverket, innleid til å bistå prosjektledelsen på strekningen Tønsberg - Larvik med fokus på by og knutepunkt, planprogram, konsekvensutredning og forberedelser til kommunedelplaner.

growUPcity tok initiativ til og arrangerte workshopen bærekraftig kortreist mat, selvforsyning og matsikkerhet i samarbeid med Majobo, Losæter, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Nabolagshager i forbindelse med Klimafestivalen §112 2016.

a-lab, Cowi og Architectopia med "Furuset - en by i emning" vant den åpne internasjonale idekonkurransen Klimaeffektiv byutvikling på Furuset - fra senter til sentrum. Mer info på Futurebuilts nettsider.

Prosjektleder for parallelloppdraget Brøset - utvikling av en ny klimanøytral bydel i Trondheim, et pilotprosjekt i Fremtidens byer. Oppdraget var å redusere klimagassutslippene med 60 - 90 % i forhold til dagens nivå.

Prosjektleder for plansmie / charette i Nittedal  i forbindelse med kommunedelplan for sentrum 2010 - 2050. En bred og intensiv medvirkningsprosess der skisser til sentrumsplan ble utviklet.

 

For Oslotrikken AS:
Diskusjonspartner i forbindelse med deres strategiarbeid. Utarbeidet prinsipper for holdeplasslokaliseringer. Deltok i ledermøtene til drift og teknikk og representerte Oslotrikken i planprosessene for Dronning Eufemias gate og Frederiks gate. Var prosjektleder for "Flyt - når alt går på skinner" som del av organisasjonsutviklingen for serviceavdelingen med førere, bemanningsledere og stab.

Prosjekt- og prosessleder for et overordnet funksjons- og romprogram for en ny samlokalisert videregående skole i Hønefoss sentrum. En del av dette var et omfattende prosessarbeid med vel 50 lærere, kommunen og grunneiere. Skolen skulle være en drivkraft for Hønefoss by og Ringerike som region.

 

En av initiativtakerne til og prosjektansvarlig for pilotprosjektet Kulturoppfølgingsprogram (KOP) for Bjørvika. Dette inngikk som en del av Bærekraft i Bjørvika og var en del av reguleringsplanen. Et bidrag til å forsøke og skape en levende, kreativ og mangfoldig bydel ved å få kultur- og næringsliv til å møtes og utvikle kulturprosjekter. I tillegg ansvar for å finne egnet tomt for nytt Kulturhistorisk museum og at operaens bidrag blir ivaretatt i planen. Deltok i fagrådet for reguleringsarbeidet.

 

Prosjektleder for planlegging av nytt dobbeltspor Oslo S - Ski. Utarbeidet NSB hovedplan og Konsekvensutredning fase II som grunnlag for kommunedelplaner i Oslo, Oppegård og Ski. Et omfattende samarbeidsprosjekt med berørte kommuner, offentlige etater og egen organisasjon. Vi hadde en åpen og ærlig kontakt med pressen underveis.

 

Jeg har erfaring fra Taugbøl & Øverland AS, NSB Bane Region Øst, Oslo Sporveier Sporvognsdivisjonen, Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, Statsbygg, Waxö omsorg, Reinertsen, Railconsult, Cowi, growUPcity og ALMA consulting.

bottom of page