top of page

Ved å forstå og knytte kontakt med den levende planeten vi bor på kan vi skape gode og sunne byer for mennesker og alt liv. 80 % av alle mennesker i Norge bor i dag i byer. Vi mennesker er helt avhengige av å ha kontakt med jorda og naturen. Urban dyrking er et viktig bidrag til dette og skaper levende byer på mange måter. Ved å samle seg rundt noe alle har et forhold til bygges fellesskap. Ved å grave i jorda bygges god helse. Vår biologi er sterkt knyttet til jord og natur. Derfor er det så viktig å få dette inn i byene.

 

A L M E F R Ø er spiselige og har en nøtteaktig smak. De er best tidlig i mai når de er lysegrønne og saftige. Senere når de blir tørrere kan de ristes i olje og strøs med salt, smaken vil være som pinjekjerner. Vi har mange nyttevekster rundt oss også i byene.

M A T S K O G er den mest robuste måten å dyrke på. Den krever litt innsats i etableringsfasen. Senere kreves veldig lite, da den ved god design har tilgang på nok fuktighet og næring. Matskog kan etableres på små og store områder i byene til berikelse for alle.

 

W E are N A T U R E

Satish Kumar on a New Story for Humanity

https://www.youtube.com/watch?v=GjgdwI6p9Ks

 

 

l e v e n d e O S L O

Byrådserklæringen ble lagt fram i dag 19. okt. 2015 med mange flotte tiltak for å skape en mer levende by :)))))

Ved alle store byutviklingsprosjekter skal man legge et helhetlig botanisk grep til grunn for plantevalg og utforming. Oslo har et stort potensiale for urbant landbruk. I samarbeid med fagmiljøer vil byrådet opprette et senter for byøkologisk innovasjon, og ha en storstilt satsing på urban dyrking og dyrkekasser i samarbeid med borettslag og sameier, og bevare skolehager, parsellhager og kolonihager.

http://oslo.mdg.no/wp/files/2015/10/Byraadserklaering-web1.pdf

 

 

How N A T U R E changes the brain, why it is so important to have green spaces in urban areas.

http://well.blogs.nytimes.com/2015/07/22/how-nature-changes-the-brain/?smid=fb-nytimes&smtyp=cur

 

 

T o k y o utvikler urban økologi

http://www.nyttnorge.com/tokyo-utvikler-urban-%C3%B8kologi.html

 

T R Æ R bidrar til god helse, vitenskapelige studier fraToronto Kanada.

http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/07/09/scientists-have-discovered-that-living-near-trees-is-good-for-your-health/

 

 

M A G N O L I A E N blomstrer det er V Å R

Den er blant våre eldste blomsterplanter. Fossile funn tyder på at slekten har eksistert i 100 millioner år. Kilde UiO Naturhistorisk museum.

 

 

W E W A T E R

You are water. I'm water. We're all water in different containers.

That's why it's so easy to meet. -Yoko Ono

 

 

F R I T T G Å E N D E b a r n

“As a child, one has that magical capacity to move among the many eras of the earth; to see the land as an animal does; to experience the sky from the perspective of a flower or a bee; to feel the earth quiver and breathe beneath us; to know a hundred different smells of mud and listen unself- consciously to the soughing of the trees.” -Valerie Andrews

http://overgrowthesystem.com/free-range-child-raising-children-connected-to-the-earth-their-food-film-sneak-peek/

 

 

ØKOLOGISK jordbruk lærer oss å forstå naturen igjen

http://overgrowthesystem.com/vandana-shiva-why-we-must-respect-support-our-organic-farmers-sea-to-seed/

 

 

W E D I R T

Our relationship with D I R T and why it is so important.

https://www.youtube.com/watch?v=m-9Vgh9hx5s

 

 

how TREES COMMUNICATE with each other

Suzanne Simard, forest ecologist at the University of British Columbia, and her colleagues have made the major discovery that trees and plants really do communicate and interact with each other. She discovered an underground web of fungi connecting the trees and plants of an ecosystem. This symbiosis enables the purposeful sharing of resources, consequently helping the whole system of trees and plants to flourish. 

https://www.youtube.com/watch?v=s8V0IJ11CoE

A L M A forbereder seg til kjøligere dager. Mesteparten av bladene falt til bakken i vindkastene i går. Bladene gir næring og nytt liv.

 

bottom of page